Welkom bij Rugzorg Nederland

Rugzorg Nederland - Locatie Midden Nederland, is een in Ede gevestigde hypermoderne kliniek en kan onder andere state-off-the-art zorg leveren op het gebied van anesthesiologische invasieve pijnbestrijding. Wij bieden u snelle professionele hulp bij acute en chronische rugklachten, nek- en hoofdpijnklachten en klachten van het bewegingsapparaat. Een groot deel van de behandelingen op het gebied van de invasieve pijnbestrijding kunnen u daar geboden worden.

Rugzorg Nederland is door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie erkend als pijncentrum, en levert zorg welke enkel door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie erkende en zeer ervaren medisch specialisten geleverd wordt.

De kliniek in Ede bezit het keurmerk ZKN dat garant staat voor een hoge kwaliteit van medisch specialistische zorg en een efficiënte persoonlijke behandeling. Daarnaast heeft Rugzorg Nederland een erkenning als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg en levert zo verzekerde zorg die door uw zorgverzekeraar vanuit de basispolis altijd vergoed wordt.

Specialisten
De specialisten van Rugzorg Nederland hebben een jarenlange ervaring in het behandelen van patiënten met klachten van de gehele wervelkolom en gewrichten. Zij zijn uitermate ervaren in het verrichten van invasieve procedures en in de interpretatie van beeldvormend onderzoek als M.R.I en C.T. scan.

Ook bezitten wij een uitgebreide kennis in de mechanische diagnostiek en therapie in navolging van de door McKenzie ontwikkelde onderzoeksmethodes en behandelopties. Juist door de inmiddels jarenlange samenwerking tussen de anesthesiologen en de McKenzie specialisten zijn de diagnostische inzichten en therapeutische mogelijkheden verder uitgewerkt.

Onze specialisten werken daarbij nauw samen met andere specialismen zoals orthopedie en neurologie, neurochirurgie. Korte lijnen in de overlegstructuren geven ons snel inzicht in wat er mogelijk is.

De behandelend artsen bezitten zo een uitgebreide kennis van alle aspecten van het diagnostisch traject en de diverse behandel mogelijkheden ook als deze buiten de pijnbestrijding om liggen. Graag profileert Rugzorg Nederland zich als expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van rug- en nekklachten.

Een afspraak maken
De toegang tot de kliniek is laagdrempelig en kent geen lange wachttijden. Een afspraak maken doet u telefonisch of online waarna u altijd binnen 5 dagen gezien wordt.
Na een zorgvuldige inventarisatie en een mechanisch onderzoek zal een behandeltraject met u besproken worden. Aanvullend onderzoek zoals een M.R.I. scan  kan vaak binnen 2 à 3 dagen plaatsvinden.
Hierdoor weet u binnen korte tijd waar u aan toe bent en welke behandeling het beste voor u geschikt is. Tussen de behandelsessies hanteren wij geen lange wachttijden en streven er naar om een uitgebreid diagnostisch traject op 1 dag in te kunnen plannen.

Doelstelling
Een van de doelstellingen is het kunnen geven van een expert opinion op gebied van de analyse van specifieke wervelkolom gerelateerde klachten. Heeft u langer bestaande klachten en al diverse behandelingen ondergaan dan kunt u hier terecht voor een second of third opinion.

Veiligheid
Bij een bezoek aan Stichting Rugzorg Nederland dient u in de meeste gevallen, maar dit is procedure afhankelijk, samen met iemand te komen die u terug kan chaufferen. Dit om verzekeringstechnische redenen.
Gezien de aard van de procedures is het niet noodzakelijk om nuchter te komen.

Patiëntveiligheid
Het team van Rugzorg Nederland stelt hoge eisen aan de kwaliteit en patiëntveiligheid van de geleverde zorg en toetst dit onder andere met een jaarlijks klanttevredenheid onderzoek. Uw mening is daarbij van groot belang. Immers, voor goede zorg bent u ook zelf in de regie. Daarnaast staan wij altijd open voor suggesties en kunt u eventuele klachten melden via het klachten registratie formulier.
Bent u tevreden of juist niet, laat het ons weten.

Met uw persoonlijke medische gegevens en algemene gegevens gaan wij zorgvuldig om en volgen hierin de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ons privacyreglement kunt u indien gewenst opvragen bij onze medewerkers.

Tarieven en vergoeding
Voor alle behandelingen gelden wettelijk bepaalde tarieven welke tevens in overeenstemming met uw zorgverzekeraar zijn vastgesteld. De financiële afhandeling geschiedt conform de met de zorgverzekeraars gesloten contractuele overeenkomsten geheel op elektronische wijze. Rugzorg Nederland levert verzekerde zorg die door uw zorgverzekeraar vanuit de basispolis wordt vergoed.  

Uw klachten verhelpen of voorkomen, de medewerkers van Rugzorg Nederland spannen zich in om u op snelle en professionele wijze van dienst te kunnen zijn.

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap