Uw zorgverzekeraar vergoedt niet alles, aanvullende vergoeding.

Indien u de nota zelf naar uw zorgverzekeraar opstuurt kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met het feit dat u niet de volledige kosten vergoed krijgt. Indien uw zorgverzekering u niet de volledige kosten vergoedt is de Stichting Rugzorg Nederland bereid u hierin tegemoet te komen door u voor dit deel te crediteren echter tot een maximum van 20 % van het factuurbedrag.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u binnen 6 weken na factuurdatum betaald te hebben en ons een kopie van de nota en de uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar op te sturen.
Bij een sterk afwijkende uitkering kunnen wij u verder tegemoet komen, wij zullen u dat van te voren melden.
Bovenstaande regeling is niet van toepassing op inhoudingen uit hoofde van uw wettelijk eigen risico.

Uw zorgverzekeraar is op grond van een wettelijke regeling verplicht met u een eigen risico te verrekenen. Het eigen risico betaalt u over het eerste deel van uw jaarlijkse zorgkosten. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.postbus51.nl www.minvws.nl of in de informatie van uw zorgverzekeraar
Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap