Erkende instelling voor medisch specialistische zorg.


De Stichting Rugzorg Nederland is een door VWS erkende Instelling voor Medisch Specialistische Zorg en heeft zodoende van overheidswege toestemming gekregen om Medisch Specialistische behandelingen uit te voeren  en in rekening te brengen.

Anesthesiologische Pijnbestrijding.

De invasieve pijnbehandeling en de hiermee samenvallende consulten vallen onder de anesthesiologische pijnbestrijding. U of uw zorgverzekeraar ontvangt een nota voor een anesthesiologisch pijnbestrijdingstraject conform de hiervoor gangbare DBC systematiek.

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap