Analyse en behandeling van lage rugklachten.

Lage rugklachten komen bij een groot deel van de mensen voor en kunnen zich op vele manieren uiten. Van een chronisch bandvormige pijn in de onderrug tot een zeer heftige acute rugpijn al of niet met uitstraling in het been. Lage rugpijn is een symptoom en geen diagnose.  Hoewel rugpijn vaak vanzelf overgaat zijn er vaak situaties waarbij de pijnklachten te heftig, te langdurig of te beperkend zijn. De rugpijn dient dan behandeld te worden. Om rugpijn goed en effectief te kunnen behandelen dient eerst een diagnose gesteld te worden. Eerst zal door een ervaren specialist op het gebied van rugklachten naar uw verhaal geluisterd worden. Vele dagelijkse factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van uw rugklachten. Acute en chronische overbelasting, een verkeerde houding en leefpatroon spelen bij rugklachten zeker een rol.

Nadat naar uw verhaal geluisterd is zal de rug onderzocht worden. Naast een statisch onderzoek van de rug waarbij vooral naar de houding gekeken wordt zal ook een mechanisch onderzoek plaatsvinden waarbij belasting gesimuleerd wordt. Met name dit laatste onderzoek heeft een algemeen erkende meerwaarde bij de analyse van rugklachten en kan een voorspelling geven of bepaalde rugoefeningen zinnig zijn.
In de meeste gevallen zal hierna aanvullend beeldvormend onderzoek in de vorm van een mri scan of röntgenfoto’s  plaatsvinden.

Pas aan de hand van al deze gegevens kan een goede diagnose en plan voor de behandeling van uw rugklachten geformuleerd worden. In de meeste gevallen kan door een goede combinatie van injectiebehandelingen, ook wel invasieve pijnbestrijding genoemd, samen met een oefenschema of stabilisatietraject een snelle verlichting van uw rugpijn bereikt worden.


Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap