Mechanische diagnostiek

Pijn is een symptoom, niet een diagnose.

Om tot een beter inzicht in de achtergrond van uw pijnklachten en hun relatie met uw wervelkolom te komen is het noodzakelijk om een helder beeld van het functioneren van uw wervelkolom te krijgen. De menselijke wervelkolom is zeer gevoelig voor houding en belasting, een zorgvuldige analyse hiervan is dan ook noodzakelijk om tot een juiste diagnose te komen.

Na een analyse van uw houding wordt een belastingsonderzoek van uw rug uitgevoerd. Hierbij kan belasting gesimuleerd worden door het herhaald uitvoeren van bepaalde bewegingen in diverse alternatieve richtingen waarbij gekeken wordt naar het zogenaamde gedrag van de symptomen. Onder dit gedrag van de symptomen wordt verstaan onder welke belastingen worden klachten geprovoceerd of juist verlicht of opgeheven.

Het hele onderzoek geschied aan de hand van een uitgebreid protocol en wordt verricht door zeer ervaren experts op dit gebied. Zij bouwen verder op de principes van Robin McKenzie grondlegger van deze inmiddels wereldwijd geaccepteerde methodiek.

Na het onderzoek zal tevens geformuleerd kunnen worden in hoeverre veranderingen in uw dagelijkse belastingspatroon en of bepaalde oefeningen tot een verbetering van uw klachtenpatroon kunnen leiden.
De conclusies worden direct in uw bijzijn met uw behandelend specialist besproken en in het behandelplan opgenomen.


Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap