Patiënteninformatie Cervicale epidurale injectie

Het doel van deze behandeling is om uw pijnklachten te doen verminderen door het in uw nek inspuiten van pijnstillers. De injectie kan eenmalig zijn of enkele keren herhaald worden.

De injectie gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte naaldplaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd wordt. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

De injectie geschiedt door het inbrengen van een naald welke tussen uw nekwervels geplaatst wordt of door plaatsing langs een van de uit de wervelkolom uittredende zenuwen. De procedure gebeurt in buikligging of in zijligging. De procedure wordt goed verdragen maar kan op bepaalde momenten gevoelig zijn.

Het ingespoten medicament is een corticosteroïd, Dexamethason. Eventueel wordt ook een kleine hoeveelheid van een plaatselijk verdovings middel, Lidocaïne, ingespoten. De zo toegediende hoeveelheden zijn bij beperkte toepassing niet voor uw lichaam schadelijk.

De procedure is veilig met een beperkte kans op complicaties. Er bestaat een geringe kans op het optreden van bloedingen, om deze kans te verminderen zal u in de regel gevraagd worden om het eventueel gebruik van bloedverdunners 5 dagen voor een geplande procedure te staken. Soms kan ook een andere termijn afgesproken worden. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld als u een hartklepprothese heeft kan hiervan worden afgezien. Het staken van de bloedverdunners zal altijd van te voren door uw behandelend arts met u besproken zijn.

Er bestaat een geringe kans dat het medicament kortstondig in de hersenen opgenomen wordt, ten einde de procedure veilig te laten verlopen brengen wij van tevoren bij u een infuusnaald in en wordt u op de bewakingsapparatuur aangesloten. Na afloop kan het zijn dat u een korte tijd in een daartoe bestemde ruimte bewaakt wordt alvorens u naar huis mag.

Het kan voorkomen dat u na de injectie spierzwakte ondervindt. Dit is ten gevolge van het gebruikte plaatselijk verdovingsmiddel, onschuldig en altijd kortdurend.

Ten gevolge van het toegediende corticosteroïd kunt u enige dagen aan dit medicament toe te schrijven bijwerkingen ondervinden zoals bijvoorbeeld; roodheid van het gelaat, vaginaal bloedverlies, hoofdpijn en vermoeidheid. Indien u Diabetes heeft kunnen uw bloedsuikerwaardes tijdelijk verhoogd raken.

Na de procedure mag u tijdelijk geen voertuig besturen.

Wij adviseren u de eerste dagen na de injectie niet meer dan uw gebruikelijke activiteiten te ondernemen.
Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie een beperkte toename van uw pijnklachten ondervindt. Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten of zenuwuitval neemt u contact met ons op. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer. 

document nummer: Ane-006.04

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap