Patiënteninformatie Infiltratie van het S.I gewricht

Het Sacro-Iliacale gewricht, ook wel S.I. gewricht genoemd, is de verbinding tussen het heiligbeen en de bekkenring. Bij verdenking op pijnklachten welke op het S.I gewricht terug te voeren zijn kan uw behandelend arts u een injectie in dit gewricht voorstellen. Het doel van deze behandeling is om de diagnose te bevestigen en uw pijnklachten te doen verminderen door het in het S.I. gewricht inspuiten van pijnstillers. De injectie kan eenmalig zijn of enkele keren herhaald worden.

De injectie gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte plaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd wordt. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

De injectie geschiedt onder in de rug waarbij u in de regel op uw buik op de behandeltafel moet liggen.
De procedure wordt goed verdragen maar kan op bepaalde momenten gevoelig zijn. Indien de procedure om strikt diagnostische redenen geschiedt zal enkel een plaatselijk verdovingsmiddel, Lidocaïne of Bupivacaïne ingespoten worden. Bij therapeutische procedures zal een mengsel van een plaatselijk verdovingsmiddel met een corticosteroid, Dexametason of Triamcinolon ingespoten worden. De zo toegediende hoeveelheden zijn bij beperkte toepassing niet voor uw lichaam schadelijk.

De procedure is uitermate veilig met een zeer kleine kans op complicaties. Eventueel gebruik van bloedverdunners behoeft niet gestaakt te worden.

Ten gevolge van het mogelijk toegediende corticosteroïd kunt u enige dagen aan dit medicament toe te schrijven bijwerkingen ondervinden zoals bijvoorbeeld: roodheid van het gelaat, vaginaal bloedverlies, hoofdpijn en vermoeidheid. Indien u Diabetes heeft kunnen uw bloedsuikerwaardes tijdelijk verhoogd raken.

Wij adviseren u de eerste dagen na de injectie niet meer dan uw gebruikelijke activiteiten te ondernemen.
Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie een beperkte toename van uw pijnklachten ondervindt. Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten of zenuwuitval neemt u contact met ons op. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer.
Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap