Patiënteninformatie Provocatie Discografie

Het doel van deze procedure is om vast te stellen of uit te sluiten of bepaalde tussenwervelschijven de bron van uw pijnklachten kunnen zijn. In de regel zullen op meerdere niveau’s naalden, 1 per niveau, in de tussenwervelschijven  ingebracht worden.

De procedure gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte naald plaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd is. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

Door middel van het via de ingebrachte naalden gecontroleerd op druk brengen van de  tussenwervelschijven zal getracht worden uw eigen pijnklachten kortdurend op te wekken. De procedure is om deze reden dan ook kortdurend pijnlijk. Nadien kan de arts besluiten een geringe hoeveelheid van een plaatselijk verdovingsmiddel, Lidocaïne of Bupivacaïne in te spuiten waarna  de invloed op uw pijnklachten en uw functioneren geanalyseerd wordt. In bepaalde gevallen kan er tevens besloten worden een corticosteroïd, Dexamethason, in te spuiten.

De procedure is veilig maar met een beperkte kans op complicaties, namelijk op het optreden van een infectie in de tusssenwervelschijf, een discitis. De kans hierop is klein en wordt verder beperkt door het toevoegen van een antibioticum aan het ingespoten mengsel.

Er bestaat een geringe kans op het optreden van bloedingen, om deze kans te verminderen zal u in de regel gevraagd worden om het eventueel gebruik van bloedverdunners 5 dagen voor een geplande procedure te staken. Soms kan ook een andere termijn afgesproken worden. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld als u een hartklepprothese heeft zal hiervan worden afgezien.
Het staken van de bloedverdunners zal altijd van te voren door uw behandelend arts met u besproken zijn.

Na de procedure zullen wij u een beperkte tijd laten liggen dit eventueel in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. Dit is enkel om het optreden van pijnklachten na de procedure te beperken.

Na de procedure mag u tijdelijk geen voertuig besturen.

Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie enige toename van uw pijnklachten ondervindt.
Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten of zenuwuitval neemt u contact met ons op.
Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer.

document nummer: Ane-006.09

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap