Patiënteninformatie diagnostische wortelblokkades

Het doel van deze procedure is om door middel van het verdoven van een of meerdere zenuwwortels de bron van uw pijnklachten te kunnen vaststellen. De procedure staat bekend als een diagnostische zenuwwortel blokkade en wordt ook wel een proefblokkade genoemd.

De injectie gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte plaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd wordt. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

De injectie geschiedt langs een van de uit de wervelkolom uittredende zenuwen waarbij u in de regel op uw buik op de behandeltafel moet liggen. De procedure wordt goed verdragen maar kan op bepaalde momenten gevoelig zijn. Er wordt een geringe hoeveelheid van een plaatselijk verdovingsmiddel, Lidocaïne ingespoten waarna  de invloed op uw pijnklachten en functioneren geanalyseerd wordt. Indien u op de dag van de proefinjecties geen of slechts geringe pijnklachten heeft is het niet zinvol de procedure uit te voeren. U belt de afspraak dan af en maakt een andere afspraak, bij twijfel hierover kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

De procedure is uitermate veilig met een zeer kleine kans op complicaties. Er bestaat een geringe kans op het optreden van bloedingen, om deze kans te verminderen zal u in de regel gevraagd worden om het eventueel gebruik van bloedverdunners 5 dagen voor een geplande procedure te staken. Soms kan ook een andere termijn afgesproken worden. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld als u een hartklepprothese heeft kan hiervan worden afgezien. Het staken van de bloedverdunners zal altijd van te voren door uw behandelend arts met u besproken zijn.

Het kan voorkomen dat u na de injectie spierzwakte ondervindt. Dit is ten gevolge van het gebruikte plaatselijk verdovingsmiddel, onschuldig en altijd kortdurend.

Na de procedure mag u tijdelijk geen voertuig besturen.

Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie een beperkte toename van uw pijnklachten ondervindt. Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten of zenuwuitval neemt u contact met ons op. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer.

document nummer: Ane-006.02

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap