Patiënteninformatie gewrichtsinjecties

Indien de verdenking bestaat dat uw pijnklachten van een bepaald gewricht uitgaan kan het zijn dat uw behandelend arts u voorstelt hierin een injectie te ondergaan. Het doel van deze behandeling is om de diagnose te bevestigen en uw pijnklachten te doen verminderen.

De injectie gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte plaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd wordt. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

Indien de procedure om strikt diagnostische redenen geschiedt zal enkel een plaatselijk verdovingsmiddel, Lidocaïne of Bupivacaïne ingespoten worden. Bij therapeutische procedures zal een een mengsel van een plaatselijk verdovingsmiddel en een corticosteroïd, Dexametason of Triamcinolon ingespoten worden. De zo toegediende hoeveelheden zijn bij beperkte toepassing niet voor uw lichaam schadelijk.

De procedure is uitermate veilig met een uiterst kleine kans op complicaties. Eventueel gebruik van bloedverdunners behoeft niet gestaakt te worden. Ten gevolge van het mogelijk toegediende corticosteroïd kunt u enige dagen aan dit medicament toe te schrijven bijwerkingen ondervinden zoals bijvoorbeeld: roodheid van het gelaat, vaginaal bloedverlies, hoofdpijn en vermoeidheid. Indien u Diabetes heeft kunnen uw bloedsuikerwaardes tijdelijk verhoogd raken.

De procedure wordt goed verdragen maar kan op bepaalde momenten gevoelig zijn.

Wij adviseren u de eerste dagen na de injectie niet meer dan uw gebruikelijke activiteiten te ondernemen.
Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie een beperkte toename van uw pijnklachten ondervindt. Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten neemt u contact met ons op. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer.

document nummer: Ane-006.06


Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap