Patiënteninformatie over de procedure ter verkrijging van Informed Consent

Als patiënt ontvangt u van uw behandelend arts adequate en heldere voorlichting omtrent het u voorgestelde behandeltraject. De procedures worden met u besproken waaronder ook de risico’s en alternatieven. Aanvullende schriftelijke informatie wordt aan u uitgereikt, deze kunt u ook op onze website vinden.

Er zal u om toestemming tot de behandeling gevraagd worden. In bepaalde gevallen kan aan u gevraagd worden een daartoe bestemd formulier te tekenen.


Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap