Patiënteninformatie over invasieve procedures en het staken van bloedverdunners

De onder de pijnbestrijding vallende invasieve procedures zijn, mits zorgvuldig uitgevoerd uitermate veilig en hebben een uiterst geringe complicatiekans. Bij alle procedures bestaat er een geringe kans op het optreden van beperkte bloedingen. Bij bepaalde procedures bestaat er een eveneens geringe kans dat  het optreden hiervan tot verdere complicaties zouden kunnen leiden.

Om deze kans te verminderen zal u bij het plannen van bepaalde procedures gevraagd worden om het eventueel gebruik van bloedverdunners 5 tot 7 dagen voor een geplande procedure te staken. Deze tijdsduur is afhankelijk van het gebruikte type bloedverdunner. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld als u een hartklepprothese of een vasculaire stent heeft zal hiervan worden afgezien.

Het al of niet staken en alle ermee samenhangende risico’s zullen altijd van te voren met u door uw behandelend arts besproken worden.

Daags na de procedure mag u weer starten met de bloedverdunners.

Over welke medicatie gaat het:

Acenocoumarol
 = Sintrom®, Sintom mitis®
Fenprocoumaron  = Marcoumar®
Clopidogrel  = Plavix®
Carbasalaat  = Ascal®, Ascal cardio®
Acetylsalicylzuur  = Aspirine®
Dipyridamol  = Persantin retard®

document nummer: Ane-006.13


Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap