Patiënteninformatie therapeutische transforaminale epidurale injectie

Het doel van deze behandeling is om uw pijnklachten te doen verminderen door het in uw rug inspuiten van pijnstillers. De injectie kan eenmalig zijn of enkele keren herhaald worden.

De injectie gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij een correcte plaatsing  onder röntgendoorlichting verzekerd wordt. De hoeveelheid röntgenstraling die u hierbij ontvangt is nihil en voor u onschadelijk. In de regel zal contrastmiddel toegediend worden, de arts zal u daarom vragen  of u bekend bent met allergieën voor Jodium of röntgencontrastmiddelen.

De injectie geschiedt langs een van de uit de wervelkolom uittredende zenuwen waarbij u in de regel op uw buik op de behandeltafel moet liggen. De procedure wordt goed verdragen maar kan op bepaalde momenten gevoelig zijn.

De ingespoten medicamenten bestaan uit een mengsel van een plaatselijk verdovingsmiddel, Lidocaïne en een corticosteroïd, Dexametason. De zo toegediende hoeveelheden zijn bij beperkte toepassing niet voor uw lichaam schadelijk.

De procedure is uitermate veilig met een zeer kleine kans op complicaties. Er bestaat een geringe kans op het optreden van bloedingen, om deze kans te verminderen zal u in de regel gevraagd worden om het eventueel gebruik van bloedverdunners 5 dagen voor een geplande procedure te staken. Soms kan ook een andere termijn afgesproken zijn. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld als u een hartklepprothese heeft zal hiervan worden afgezien. Het staken van de bloedverdunners zal altijd van te voren met u door uw behandelend arts besproken zijn.

Het kan voorkomen dat u na de injectie spierzwakte ondervindt.
Dit is ten gevolge van het gebruikte plaatselijk verdovingsmiddel, onschuldig en altijd kortdurend.

Ten gevolge van het toegediende corticosteroïd kunt u enige dagen aan dit medicament toe te schrijven bijwerkingen ondervinden zijnde;
Roodheid van het gelaat, vaginaal bloedverlies, hoofdpijn en vermoeidheid.
Indien u Diabetes heeft kunnen uw bloedsuikerwaardes tijdelijk verhoogd raken.

Na de procedure mag u tijdelijk geen voertuig besturen.

Wij adviseren u de eerste dagen na de injectie niet meer dan uw gebruikelijke activiteiten te ondernemen.
Het kan voorkomen dat u enige dagen na de injectie een beperkte toename van uw pijnklachten ondervindt. Bij een ongebruikelijke toename van uw pijnklachten of zenuwuitval neemt u contact met ons op. Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op het spoednummer.

document nummer: Ane-006.03

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap