Verwijzing nodig voor een eerste afspraak

Een behandeling kan in een Nederlands ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum alleen plaatsvinden als u een verwijzing heeft van de huisarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.
Wij vragen u om deze redenen bij uw eerste bezoek aan Rugzorg Nederland daarom altijd of u een verwijzing heeft.
Dit kan een papieren verwijsbrief zijn of een digitale verwijzing via de email.
Zonder geldige verwijzing wordt de behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed en moet u zelf de kosten van de behandeling betalen.

Bij uw eerste afspraak vragen wij u ter controle op het verzekeringsrecht ons; naast uw verwijzing, een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas te laten zien.

Wie gelden als verwijzer

Alle zorgverzekeraars accepteren sinds 1 januari 2013 de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medische specialistische zorg:

•    huisarts
•    medisch specialist


Verwijsbrief vergeten


Heeft u wel een geldige verwijzing maar heeft u de verwijsbrief niet bij u of is deze niet digitaal beschikbaar in het zelfstandig behandelcentrum Rugzorg Nederland op het moment dat u ons bezoekt ? De medewerker van Rugzorg Nederland neemt dan contact op met uw huisarts met het verzoek de verwijsbrief door te sturen.
Als uw huisarts niet bereikbaar is kunt u toch geholpen worden. Dan vragen wij u tijdens uw bezoek aan Rugzorg Nederland een verklaring te ondertekenen. Hierin verklaart u dat u binnen 7 werkdagen de verwijsbrief alsnog naar Rugzorg Nederland toestuurt. Als we de verwijsbrief niet binnen 7 werkdagen ontvangen, dan ontvangt u zelf de factuur voor de geleverde zorg met het verzoek de rekening te betalen.

Nieuwe verwijzing

Bent u al eerder bij Rugzorg Nederland geweest, maar wilt u geholpen worden voor een andere klacht? Dan heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Als u eerder in ons zelfstandig behandelcentrum bent behandeld voor een klacht en u destijds bent uitbehandeld en een vergelijkbare klacht komt weer terug, dan moet u opnieuw met uw huisarts bespreken of u verwezen kunt worden. Bij twijfel kunt u natuurlijk eerst overleggen.

Informatie voor verwijzers

Bent u verwijzer uit de eerste of tweede lijn? Bijvoorbeeld huisarts of specialist? Rugzorg Nederland hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met u.

Op grond van wettelijk verplichte regelgeving dienen in de verwijzing een aantal zaken opgenomen te zijn.

Desgewenst kunt u dit format downloaden en invullen.

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap