Wat is een DBC

Deze afkorting staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Van overheidswege is een lijst met bepaalde diagnoses in het leven geroepen. Alle behandelingen die in het kader van een op deze lijst voorkomende diagnose verricht worden worden hieraan toegevoegd waarna hieruit een Diagnose Behandeling Combinatie volgt. De DBC code is een administratieve code waaraan een tarief hangt. Het tarief wordt binnen een instelling voor een ieder gelijk gehanteerd en is dus niet individueel verschillend toe te passen. Uw zorgverzekeraar is overigens goed op de hoogte met de DBC systematiek. De Stichting Rugzorg Nederland is gehouden de anesthesiologische pijnbestrijding volgens gangbare DBC systematiek te coderen. Uw zorgverzekeraar kan aan de hand van de in de factuur opgenomen DBC code nagaan welk behandeltraject het hier betreft en zo de vergoedingsgrondslag toetsen.

Privacy Statememt  Disclaimer
Realisatie: Webprodie internet diensten  sitemap